Algemene verhuurvoorwaarden

Huur- en annuleringsvoorwaarden

Huurvoorwaarden voor gemeubileerde vakantieverhuur

Contract van het verhuurde.

De Ondergetekenden: zie inschrijfformulier hierna te noemen de huurder en
Spitsbroek VOF, hierna te noemen de verhuurder zijn het volgende overeengekomen:

Verhuurder verhuurt hierbij aan huurder voor de gemeubileerde vakantiehuur de volgende gemeubileerde accommodatie te Nieuweweg 2 Eede en wel voor het verblijf van maximaal 8 personen en 4 huisdieren (huisdieren zijn op aanvraag en betalen).

Duur van de gehuurde periode

De verhuur geldt voor een periode van: zie inschrijfformulier, te beginnen op zie inschrijfformulier vanaf 15:00 uur, en wordt beëindigd op zie inschrijfformulier voor 10:00 uur. Een langer verblijf is alleen toegestaan met voorafgaande schriftelijke toestemming door de verhuurder.

Staat van het gehuurde

De staat van het gehuurde en de inventaris zijn optioneel als bijlage beschikbaar en worden aan het eind van de overeenkomst door de twee partijen opnieuw vastgesteld. De verhuurder is gerechtigd om aan de huurder een vastgesteld bedrag voor de schoonmaak van het gehuurde in rekening te brengen.

Huurbedrag

Het huurbedrag is vastgesteld en geaccepteerd voor de prijs van zie inschrijfformulier

Borgsom*

Om de algemene voorwaarden te kunnen uitvoeren en om eventuele schade te kunnen herstellen, alsmede voor de verschillende bijkomende kosten zoals hieronder gepreciseerd, betaalt de huurder bij aankomst een bedrag van zie inschrijfformulier als borgsom.

Algemene voorwaarden

De huur vindt rechtens plaats onder de volgende algemene voorwaarden:

De huurder verklaart het gehuurde persoonlijk te betrekken, het te bewonen als ‘goede huisvader’ en het goed te onderhouden. Alle apparaten zijn in werking; klachten die worden ingediend langer dan 24 uur na aankomst in het gehuurde, worden niet geaccepteerd.  Reparaties die nodig zijn als gevolg van schade, veroorzaakt door nalatigheid of slecht gebruik van het gehuurde, komen voor kosten van de huurder. Ook ziet de huurder erop toe om geen overlast in de buurt te veroorzaken.

Het gehuurde wordt gemeubileerd verhuurd en is voorzien van keukengerei, vaatwerk, glazen, dekens en kussens, hiervan is optioneel een inventarislijst beschikbaar. Indien nodig is de verhuurder of zijn vertegenwoordiger gerechtigd om bij het vertrek van de huurder een bedrag voor schoonmaak van het gehuurde in rekening te brengen, evenals een bedrag voor de waarde van voorwerpen, meubels of materialen die zijn gebroken, vervuild, vernield of beschadigd en die voorwerpen die tijdens de huur anders zijn gebruikt dan waarvoor ze bedoeld zijn, de prijs van het reinigen van vervuilde dekens, een vergoeding voor elke vorm van beschadiging van gordijnen, behang, plafonds, tapijten, kleden, ramen, bedden, etc.

De huurder geeft aan verzekerd te zijn tegen de Wettelijke Aansprakelijkheid die gepaard gaat met huur (brand- en waterschade). In geval van niet-verzekerd zijn is de huurder aansprakelijk voor de kosten van de schade en de rente over deze kosten.

De verhuurder is verplicht om het verhuurde te verzekeren en de huurder is verplicht de verhuurder binnen 24 uur te waarschuwen in geval van schade in het gebouw en de bijgebouwen of bijbehorende gebouwen.

De huurder mag de verhuurder de toegang tot het gehuurde niet weigeren als de verhuurder of zijn vertegenwoordiger erom verzoekt.

Annuleringsvoorwaarden

De partijen komen de volgende annuleringsvoorwaarden overeen :

Bij annulering van de overeenkomst is de huurder annuleringskosten verschuldigd die afhankelijk zijn van het moment van annulering.
Annulering dient altijd schriftelijk plaats te vinden. De hoogte van de annuleringskosten is als volgt:

Aantal dagen vóór de geboekte aankomstdag Verschuldigd deel van de huursom
Tot de 90e dag voor de aankomstdag 30 % (= aanbetaling)
Vanaf de 90e tot de 28e dag 60 %
Vanaf de 28e dag 90 %
Vanaf de 7e dag of later 100 %

 

Ontbindende voorwaarden

In het geval van het uitblijven van betaling van huur en/of andere kosten (elektriciteit, gas, water, telefoon en belasting)  of in het geval van het niet respecteren van een van de voorwaarden van het contract en 8 dagen na een vergeefs gezonden aanmaning, kan de verhuurder het huurcontract met onmiddellijke ingang beëindigen.